Wat is hypnose, wat is trance?

Hypnose, trance is naar binnen gerichte aandacht. Op dezelfde manier waarop je met je aandacht gericht bent op een spannende film of sportwedstrijd, of verdiept bent in een boek, richt je nu je aandacht naar binnen.

Deze aandacht is ook nog op een andere manier vergelijkbaar: op het moment dat je helemaal verdiept bent in die film, sportwedstrijd of dat boek ben je de wereld om je heen even helemaal vergeten. Je zit er a.h.w. helemaal in, maar op het moment dat iets of iemand in de kamer je aandacht vraagt kun je daarnaar overschakelen.
Op dezelfde manier werkt ook hypnose, je bent even helemaal verdiept in jezelf, maar als iets of iemand in je omgeving je aandacht vraagt, kun je overschakelen.

Deze naar binnen gerichte aandacht noemen we trance. Er zijn verschillende vormen van trance en dat heeft voornamelijk te maken met de diepte van de trance. De lichtste vorm van trance is die van de zelfhypnose.
De diepte van de trance of hypnose die ik in mijn werk gebruik varieert per sessie, per cliënt en zelfs tijdens de sessie. Ik besteed namelijk geen enkele tijd en aandacht aan het tot stand brengen van een andere bewustzijnstoestand. De reden hiervoor is dat met de juiste vraagstelling en het richten van de aandacht op het thema waar iemand aan wil werken er 'vanzelf' een andere bewustzijnstoestand ontstaat. Deze is niet zo diep als de leek vaak veronderstelt om de eenvoudige reden dat cliënt en therapeut tijdens de sessie met elkaar in contact moeten blijven. De cliënt kan zich achteraf dan ook alles herinneren en kan op elk moment van de sessie de ogen open doen als hij of zij dat wil.

Er wordt me vaak gevraagd of je er "in kunt blijven hangen", of te diep kunt gaan. Het antwoord is nee en wel omdat je het óf zelf doet (je bepaalt zelf hoe diep je in trance gaat, je bepaalt zelf wanneer je er weer uit komt) óf de therapeut is degene die de diepte van de trance bewaakt en je erin brengt en er weer uit haalt. Voor therapie is het belangrijk dat de trance niet té diep is omdat je de hele trance door in staat moet zijn om met mij te communiceren.
De veiligheid van de trance wordt gereguleerd d.m.v. hulpbronnen en ankers: positieve krachten en herinneringen uit je verleden, die ik koppel aan een woord of symbool of een lichte aanraking op de hand of knie.