Wat is het onbewuste?

Het onderbewustzijn of onbewuste, dat tijdens zelfhypnose en hypnotherapie wordt aangesproken, heeft zijn eigen taal, zijn eigen symboliek, vergelijkbaar met, maar niet hetzelfde als, de symboliek van de dromen.

D.m.v hypnose komt men in contact met deze innerlijke werkelijkheid. Ik zeg bewust innerlijke werkelijkheid omdat ik vind dat deze innerlijke beleving net zo werkelijk, zeker zo belangrijk en op z'n minst zo interessant is als de uiterlijke werkelijkheid. Hoe ziet deze innerlijke werkelijkheid eruit zult u zich afvragen.
Je zou kunnen zeggen dat het een soort mengsel is van herinnering, fantasie, dagdroom en werkelijke droom, met dat verschil dat je nu de bewuste toeschouwer er van bent.
Andere termen die er voor gebruikt worden zijn onderbewuste of onderbewustzijn. Deze termen zeggen het eigenlijk al: dat wat niet bewust is, dat wat onder het bewustzijn ligt.
Dit is dus de informatie, je persoonlijke archief, waar je bewust niet bij kan. Dit is waar dagdromen, dromen, visioenen en hallucinaties vandaan komen, maar ook ingevingen, talent, kunst, inspiratie. Dit is het materiaal waar kunst van gemaakt wordt en sprookjes en mythen. Hier liggen alle verdrongen wensen en verlangens, al het weggestopte verdriet, alle onderdrukte woede en frustratie.
Maar dat niet alleen; zoals gezegd daar liggen ook onze kwaliteiten en talenten, onze goede herinneringen, dat deel van ons zelf dat niet aan bod mocht of kon komen.
Je zou dit het beste kunnen vergelijken met een groot huis, waarvan we slechts één kamer bewonen (het bewuste) en waarvan wij denken dat dit het hele huis is.
Wat hypnotherapie doet is deuren openen om te kijken of daarachter iets is dat bruikbaar is om: een probleem op te lossen; anders met relaties om te gaan; ander werk te gaan doen of op een andere manier; mogelijkheden om de kwaliteit van het leven te verbeteren. In zijn algemeenheid: door het openen van een aantal deuren verruimen wij onze keuzemogelijkheden.