Recensie: Reis door de innerlijke werkelijkheid

door Ingrid Mehrtens

Reis door de innerlijke werkelijkheid
Leer de beeldentaal van je onderbewuste kennen

“Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.” (Albert Einstein)

Gelukkig is het toegestaan om in een recensie subjectief te zijn. Daarom kan ik hier zonder schroom vertellen dat dit boek mij helemaal uit het hart gegrepen is en ik ben heel blij met deze uitgave.
Tijdens het lezen ontstaat een enthousiasme voor ons vak zoals ik al een tijdje niet meer heb gevoeld. Door alle procedurele informatie kan het mogelijk zijn de kern van de zaak uit het oog te verliezen, realiseer ik mij al lezend. Daarbij ben ik, in het algemeen, altijd een groot pleitbezorger van publicaties in ons eigen taalgebied.

Naar mijn mening en smaak heeft Dekker precies in huis wat nodig is om zinvol te publiceren over therapie. Hij is een zeer ervaren hypnotherapeut met vijfentwintig jaar praktijkervaring. Hij heeft jarenlang gereisd, en zijn ontmoetingen met andere culturen en religies hebben hem geïnspireerd tot verdieping van zijn belangstelling voor de innerlijke drijfveren van de mens. Daarbij richtte hij zich op kennis van filosofie, psychologie en antropologie.
Dekker ging zich, mede door de eigen innerlijke ontplooiing, steeds meer richten op de symboliek van het onderbewustzijn. Daarover schreef hij zijn eerste boek: De weg naar binnen. Dit boek is daar volgens de auteur een logisch vervolg op. Het is een ontdekkingstocht, een reis door het onderbewuste, waarbij je symbolen en archetypen tegenkomt die de vorm van deelpersoonlijkheden kunnen aannemen. Als de beeldentaal van de innerlijke werkelijkheid na verkenning bekend wordt kunnen, volgens Dekker, de deelpersoonlijkheden met elkaar in contact gebracht worden.

De auteur werd steeds zeer geïnspireerd door Jung, en daarnaast door NLP en psychosynthese (Assagioli). Vanuit Jung gedacht kom je dan direct bij sprookjes, mythen, symbolen en archetypen. Verschillende archetypen en deelpersoonlijkheden worden in dit boek uitgebreid belicht en besproken, daarbij afgewisseld met casussen, meditaties en geleide fantasieën.
Dekker vertelt dat archetypen en symbolen in meditatie en geleide fantasieën de verbeeldingskracht tot bloei kunnen brengen, en de creativiteit stimuleren. Verbeeldingskracht, door Jung actieve verbeelding genoemd, vergelijkt hij met bewust dromen.

Dit boek is geschreven in gewone taal, voorkennis is niet nodig, en de tekst is voor iedereen prettig leesbaar.
In de inleiding worden begrippen besproken die voor ons als bekend kunnen worden beschouwd, zoals: het onbewuste, trance en hypnose et cetera. Dekker weet daarbij op een geheimzinnige wijze beknoptheid en diepgang te combineren. Het leven en werk van Jung wordt beschreven, en het verschil van inzicht tussen Jung en Freud wordt aangesneden. ‘Freud beschouwde het onbewuste als een donkere poel waar alle trauma’s en duistere wensen, met name die op seksueel gebied, lagen opgeslagen. Jung daarentegen ontdekte dat het onbewuste veel meer dan dat bevat, namelijk positieve krachten die ons, mits we ons ervan bewust worden, tot een vollediger mens kunnen maken.’
De ontmoeting met innerlijke beelden en het collectieve onbewuste worden uitgelicht en het individuatieproces zoals Jung dat heeft bedoeld, wordt besproken. Deze hele inleiding mag wat mij betreft in een lijstje, de aanpak, motivatie en kern van ons werk wordt in een notendop weergegeven.

Na de inleiding komen achtereenvolgens: de held en de reis, het innerlijk kind, de oude wijze, de nar, de persona, anima en animus, en de schaduw, aan de orde. Heel inzichtelijk en toch lichtvoetig geschreven, beeldend, afwisselend, en vol van belofte en mogelijkheden voor toepassing. De gevalsbesprekingen geven voor de ‘wetende lezer’ voldoende handvatten voor methodiek, terwijl het voor de ‘naïeve lezer’ heel leuk is om te volgen hoe transformatie via de hypnotherapeutische behandeling nu eigenlijk verloopt. Zo is bijvoorbeeld het losmakingsritueel, zoals Dekker dat toepast, heel duidelijk en goed beschreven.
Een aantal ‘archetypische’ visualisaties kunnen direct toegepast worden: de (trein)reis; de grot; de drie (nlp)dozen; de ontmoeting met de wijze op de berg; de tempel der stilte en meer.
Verschillende begrippen worden geïllustreerd met afbeeldingen uit de Rider Tarot. Een zeer Jungiaanse werkwijze en erg leuk om te doen.

PDf versie van bovenstaande recensie