Is hypnotherapie voor iedereen geschikt?

In principe wel, alhoewel er nog al eens een uitzondering gemaakt wordt voor psychotische mensen en mensen, die extreem zweverig of dromerig zijn.

Maar deze vraag is eigenlijk vooral voor rekening van de cliënt: de vragen 'voel ik me vertrouwd bij deze therapeut en werkt deze therapie voor mij' kan men uiteindelijk zelf het beste beantwoorden. Deze vragen kan men na één, twee of hooguit drie sessies wel beantwoorden en dat is ook het moment dat ik als therapeut wat meer inzicht heb in de achtergronden van de problematiek en de te volgen werkwijze. Na één, hooguit drie sessies kan ik beoordelen of hypnotherapie wel de geschikte therapievorm is en eventueel doorverwijzen.