Dissociatie,verdringing en sublimatie

Er zijn verschillende manieren om met traumatische gebeurtenissen om te gaan. Sommige kun je een plek geven, andere niet en weer andere laten, soms diepe, sporen na.
Dit artikel verscheen in TETH, vakblad voor hypnotherapeuten.

Dissociatie, verdringing en sublimatie.